Skip links

Společnost T.A.Q. s.r.o.

Stavební a konzultační činnost

O nás

Společnost T.A.Q. s.r.o. se zabývá stavební a konzultační činností v oblastech výstavby dopravních, inženýrských a pozemních staveb, energetiky a obnovitelných zdrojů. Společnost je strukturována do dvou oblastí s působností na území celé České republiky.

Pozemní a inženýrské stavitelství

V oblasti pozemního a inženýrského stavitelství se zaměřujeme na výstavbu pro veřejné i privátní investory. Realizujeme stavby v oblastech průmyslového a občanského stavitelství. Svým klientům nabízíme služby v podobě generálního dodavatele, kdy zajišťujeme služby od studie a projektové dokumentace, přes vlastní realizaci až po předání hotového díla a jeho kolaudaci.

Reference

Dopravní stavby

V oblasti dopravních staveb nabízíme široké spektrum služeb, profesionální přístup a dlouhodobé zkušenosti. Zabýváme se službami v oblasti výstavby a rekonstrukcí mostů, silnic, parkovišť, opěrných zdí a protihlukových stěn.

Reference

Pracovní přiležitosti

Půjčovna stojů a mechanizace

 • Kalová čerpadla
 • Úhlové brusky
 • Elektrocentrály
 • Vibrační pěchy
 • Motorové pily
 • Řezačky na dlažby
 • Bourací a vrtací kladiva
 • apod.

Vedoucí střediska půjčovny a mechanizace:
Jiří Brožík
Tel: 774 482 729

Kompletní seznam strojů

Provádíme stavby formou generální dodávky
pro veřejné i privátní investory.

Certifikace

Jsme držiteli certifikátů řady ISO: 9001, 14001, 45001 a dalších profesních a odborných osvědčení a certifikátů způsobilosti.

Naše politika

Společnost T.A.Q. s.r.o. se při svých činnostech aktivně podílí na zajištění kvality svých výrobků, na pozitivním vytváření a ovlivňování životního prostředí – a to vše při důrazu na bezpečnost při práci. Proto řadíme zodpovědný přístup ke kvalitě, ochraně a tvorbě životního prostředí a bezpečnosti při práci mezi hlavní priority organizace.

 • Zvyšovat spokojenost zákazníků.
 • Stavět zákazníky na první místo svých činností, porozumět jejich přáním i potřebám a vyhovět jim.
 • Dodávat kvalitní výrobky.
 • Uspět na konkurenčním trhu s výrobky, které svou funkčností a přitažlivostí přesvědčí a nadchnou zákazníky i s ohledem na životní prostředí a bezpečnost.
 • Plnit požadavky norem ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN ISO 45001:2018, podporovat procesní přístup.
 • Dodržovat principy účinného zavádění a neustálého zvyšování efektivnosti systému integrovaného managementu a zlepšování všech procesů ovlivňujících kvalitu produktů, vztah k životnímu prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci při zohlednění nebezpečí a příležitostí a následných rizik.
 • Využívat svých cílů, cílových hodnot a programů pro zajištění neustálého zlepšování, zvýšení výkonnosti, minimalizaci dopadů na životní prostředí a minimalizaci rizik v rámci BOZP.
 • Poskytovat zdroje na financování aktivit v oblasti kvality, ochrany životního prostředí a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Zdokonalovat systém prevence znečištění, minimalizovat negativní vlivy na životní prostředí.
 • Provádět prevenci a zajistit snižování pracovních úrazů a nemocí během činností, ale i zlepšovat pracovní prostředí (prevence stresů, napadání v práci atd.).
 • Zdůrazňovat význam prevence, zejména primární prevence, tj. zjišťování a postupné odstraňování rizik přijímáním konkrétních opatření.
 • Zajistit podmínky pro zvyšování spokojenosti pracovníků, pro vzájemnou důvěru mezi organizací a veřejností, pro trvale dobré vztahy se všemi externími stranami.
 • Plnit příslušné požadavky právních předpisů i jiné požadavky, které se vztahují k organizaci, a ke kterým jsme se zavázali v souvislosti s našimi environmentálními aspekty a riziky.
 • Podporovat výchovu a školení pracovníků, zvyšovat jejich kvalifikovanost.
 • Informovat pracovníky o dopadech jejich práce na životní prostředí i o jejích rizicích (zdůrazňovat význam informací a školení pracovníků pro vyšší úroveň jejich schopnosti ve zjišťování a odstraňování negativních vlivů a rizik – zvyšování kompetencí).

Aktuality

RD Osnice

Na RD Osnice dne 15.10 proběhla betonáž stropu 1 NP. Počasí nám zrovna úplně nepřálo, výsledek však skvělý 😊.  

KD na stavbě Karlštejn

14.10.21 proběhl další KD na stavbě Karlštejn. Stavíme dle HMG a je už vidět pořádný „kus“ kvalitní práce, který na stavbě necháváme vždy 😊.

Rekonstrukce mostu Kyjevská

Rovněž na této důležité stavbě, držíme platný HMG. Aktuálně bouráme nad rámec původního zadání pilíř č. 13, jenž je v přímé blízkosti železničního koridoru a

Viladomy Horoušany

Na projektu Horoušany máme osazená všechna schodiště v první řadě RD. Dochází k instalaci krovů, střech a vnitřním vyzdívkám u těchto RD. Projekt jede dle

Viladomy Horoušany

Aktuálně jsme dokončili osazení schodišť a zaklopení stropu na prvních RD této etapy, která v první fázi tvoří 33 RD. I přes „různorodé“ klimatické podmínky,

RD Osnice

Právě jsme dokončili realizaci základu stavby RD. Stavba probíhá dle platného a schváleného HMG.

Projekt Krásný svět

Realizovali jsme projekt Krásný svět se 107 bytovými jednotkami ve dvou bytových domech A1 a A2. Necelých 200 parkovacích míst, některé zastřešené přístřeškem. Součástí projektu

TAQ – Stiebel Eltron

Společnost T.A.Q. s.r.o. se stává přímým partnerem společnosti Stiebel Eltron, proběhla certifikace v oblasti tepelných čerpadel a solárních systémů.

TAQ – Rehau

Společnost T.A.Q. s.r.o. se stává přímým partnerem společnosti REHAU s.r.o. Czech Republic. Jsme plně certifikovaní odborníci na montáž a realizaci tepelných čerpadel a topné soustavy