Skip links

Horoušany

Stavba pokračuje dle platného harmonogramu a výstavba II etapy je tam, kde má být. Tedy vyzděno a probíhá osazení vazníku, krytiny a započaty práce na vnitřních rozvodech. Dojde k osetí dětského hřiště abychom mohli předat obci a mohlo být využíváno dětmi 😊pro které je primárně určeno.