Skip links

Horoušany – postup prací

Stavba pokračuje dle platného harmonogramu a výstavba II. etapy je tam, kde má být. Tedy vyzděno a probíhá osazení vazníku, krytiny a byly započaty práce na vnitřních rozvodech. Dojde k osetí dětského hřiště, abychom mohli předat obci a mohlo být využíváno dětmi, pro které je primárně určeno.