Skip links

RD Jesenice – finalizace prací

RD Jesenice – zde se projekt dostal do absolutní finalizace. Projekt tohoto RD byl opravdu výzvou jak svým rozsahem, tak detaily. Jak zní rčení „ neříkej hop, dokud nepřeskočíš“, ale domníváme se, že velmi brzy si společně s investorem sedneme a kladně zhodnotíme vzájemný přístup po celou dobu trvání této pro nás významné zakázky.