Skip links

RD Osnice – finalizace prací

RD Osnice – zde se projekt dostal do absolutní finalizace. Projekt tohoto RD „byl“ opravdu „CHALLANGE „ jak svým rozsahem tak detaily. Jak zní rčení „ neříkej hop, dokud nepřeskočíš“ “ ale domníváme se, že velmi brzy si společně s investorem sedneme a kladně zhodnotíme vzájemný přístup po celou dobu trvání této pro nás významné zakázky.