Skip links

Sázava – Betonáž nového mostu

Na začátku srpna úspěšně proběhla ve dvou etapách betonáž nového mostu za účasti investora a kamer TV. Zde jedeme stále dle platného HMG a pracujeme na zrychlení konečného termínu, pakliže nám bude pozitivně nakloněno počasí na podzim.