Skip links

Horoušany – průběh prací

Aktuálně jsme dokončili osazení schodišť a zaklopení stropu na prvních RD této etapy, která v první fázi tvoří 33 RD. I přes problematické klimatické podmínky stavbu realizujeme dle harmonogramu.