Skip links

Sázava

Stavba běží dle HMG. Provedli jsme výměnu dřevěné podlahy na provizorním mostě a osadili zpomalovací retardéry. To pro zklidnění dopravy, snížení hluku ale i bezpečnost řidičů.