Skip links

Sázava – oprava provizoria

Stavba běží dle HMG. Provedli jsme výměnu dřevěné podlahy na provizorním mostě a osadili zpomalovací retardéry. A to pro zklidnění dopravy, snížení hluku ale i bezpečnost řidičů.