Skip links

Sázava – zahájení prací

Započali jsme na přípravě mostního provizoria, které bude sloužit občanům města Sázava po celou dobu stavby, než bude zdemolován a postaven most zcela nový. Nyní probíhají práce v korytu řeky a na poloostrově, tedy přípravné práce.