Skip links

Sázava most

Započali jsme na přípravě mostního provizória, které bude sloužit občanům města Sázava, po celou dobu stavby, než bude zdemolován a postaven most zcela nový. Nyní probíhají práce v korytu řeky a na poloostrově, tedy přípravné práce a jsme na začátku 😊