Skip links

Rekonstrukce mostu Kyjevská

Rovněž na této důležité stavbě, držíme platný HMG. Aktuálně bouráme nad rámec původního zadání pilíř č. 13, jenž je v přímé blízkosti železničního koridoru a který se ukázal ve velmi špatném stavu. Tento pilíř bude nahrazen novým pilířem. V plném proudu, je dílčí část „výstavba třípólového“ monolitického mostu, který nahrazuje úsek, který byl řešen nosníky. Jde o část mostu, která přechází přes I/36, tedy vysoce exponovanou komunikaci. Víme, jak je stavba nejen technicky složitá ale i důležitá pro provoz v městě, proto k této stavbě, přistupujeme opravdu zodpovědně a s vysokým nasazením, jak personálním, tak i technickým.