Skip links

Pardubice – průběh prací

Rovněž na této důležité stavbě držíme platný HMG. Aktuálně bouráme nad rámec původního zadání pilíř č. 13, jenž je v přímé blízkosti železničního koridoru, který se ukázal ve velmi špatném stavu. Tento pilíř bude nahrazen novým pilířem. V plném proudu je dílčí část výstavba třípolového monolitického mostu, který nahrazuje úsek, který byl řešen nosníky. Jde o část mostu, která přechází přes I/36, tedy vysoce exponovanou komunikaci. Víme jak je stavba nejen technicky složitá, ale i důležitá pro provoz ve městě, proto k této stavbě přistupujeme opravdu zodpovědně a s vysokým nasazením, jak personálním, tak i technickým.