Skip links

Horoušany – průběh prací

Aktuálně náš největší developerský projekt pokračuje zcela dle HMG, tedy podle plánu. Je spoustu věcí proti, jako jsou ceny, problémy s dodávkami a počasí, ale nás to nemůže zastavit. Započali jsme na finalizaci u prvních domů, jak interiéru, tak i exteriéru. Práce probíhají tak, abychom mohli investorovi předávat a on mohl započít s kolaudací. Samozřejmě v kvalitě nám vlastní.