Skip links

Doksy a Nový Jáchymov – dokončení mostů

Dokončili a předali jsme objednateli do užívání most v Doksech a most v Novém Jáchymově. Vše v termínu a požadované kvalitě.