Skip links
živočišná4

Pro realizace AGRO FV v živočišné výrobě

Použité konstrukce na moduly a  vzdálenosti  sloupů lze modulově sestavit  až na vzdálenost 10 metrů.   Částečné zastínění chrání půdu před nadměrným vysycháním a zvířatům poskytuje částečné zastínění a ochranu před sluncem. FV moduly s konstrukcí  lze doplnit o  systém, který hospodaří i s dešťovou vodou, která může být využívána na napájení zvířat.
zvířata2
živočišná1

Pro instalace nad ornou půdou  FV systém  s 40% transparentností  poskytuje cca 1.300 MWh/ha a rok.

chci nabídku
bifacial-logo.tif
jablka10
zelenina5
živočišná5
živočišná6

AGRO FV
volba pro budoucnost 

  1. Použitím  DOUBLE GLASS modulů AGORA  se docílí  vyššího výnosu el. energie a to až o 10–15 % než je stanoven jmenovitý Wp výkon panelů.
  2.  Moduly jsou odolné vůči nepřízni počasí a mají částečný samočistící efekt
  3. Konstrukce panelů lze doplnit o systém, který efektivně hospodaří s dešťovou vodou
  4. Použití panelů AGORA s 40% transparentností se celkové přímé oslunění rostlin sníží pouze o 15-20%.