Skip links

TECHNICAL DETAILS

Terrace MILA MILA 2 MILA 3 MILA 4 MILA 5* MILA 6*
A 397 cm, C 241 cm, B 209 cm 310 cm 410 cm 510 cm 611 cm
PV Module M50, 250 Wp (optional M72 Module, 370 Wp) 4 6 8 10 12
total output 1000 Wp 1500 Wp 2000 Wp 2500 Wp 3000 Wp
annual yield approx.** 1100 kWh 1650 kWh 2200 kWh 2750 kWh 3300 kWh
weight approx. 220 kg 310 kg 400 kg 500 kg 621 kg
recommended Inverter 1.5 kW 1.5 kW 2 kW 3 kW 3 kW

* heavy duty profile cross section 80 x 120 mm
** Munich / Germany