Společnost T.A.Q. s.r.o. se při svých činnostech aktivně podílí na zajištění kvality svých výrobků, na pozitivním vytváření a ovlivňování životního prostředí – a to vše při důrazu na bezpečnost při práci. Proto řadíme zodpovědný přístup ke kvalitě, ochraně a tvorbě životního prostředí a bezpečnosti při práci mezi hlavní priority organizace.

Zavazujeme se:

task-complete
zvyšovat spokojenost zákazníků
task-complete
Stavět zákazníky na první místo svých činností, porozumět jejich přáním i potřebám a vyhovět jim.
task-complete
dodávat kvalitní výrobky
task-complete
Uspět na konkurenčním trhu s výrobky, které svou funkčností a přitažlivostí přesvědčí a nadchnou zákazníky i s ohledem na životní prostředí a bezpečnost.

Zajistit prevenci a zlepšování

task-complete
Zdokonalovat systém prevence znečištění, minimalizovat negativní vlivy na životní prostředí.
task-complete
Provádět prevenci a zajistit snižování pracovních úrazů a nemocí během činností, ale i zlepšovat pracovní prostředí (prevence stresů, napadání v práci atd.).
task-complete
Zdůrazňovat význam prevence, zejména primární prevence, tj. zjišťování a postupné odstraňování rizik přijímáním konkrétních opatření.

Být přístupní veřejnosti.

task-complete
Zajistit podmínky pro zvyšování spokojenosti pracovníků, pro vzájemnou důvěru mezi organizací a veřejností, pro trvale dobré vztahy se všemi externími stranami.

Ctít zákony

task-complete
Plnit příslušné požadavky právních předpisů i jiné požadavky, které se vztahují k organizaci, a ke kterým jsme se zavázali v souvislosti s našimi environmentálními aspekty a riziky.

Zajistit zvyšování odbornosti

task-complete
Podporovat výchovu a školení pracovníků, zvyšovat jejich kvalifikovanost.
task-complete
Informovat pracovníky o dopadech jejich práce na životní prostředí i o jejích rizicích (zdůrazňovat význam informací a školení pracovníků pro vyšší úroveň jejich schopnosti ve zjišťování a odstraňování negativních vlivů a rizik – zvyšování kompetencí).

Copyright © 2009 Společnost T.A.Q. s.r.o.
Design TomDesign